Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Το Δικαίωμα στην Τροφή: Μία διαδραστική ιστορία για την πείνα σε ολόκληρο τον πλανήτη / The Right to Food - An Interactive Story About Hunger


πηγή: http://www.feedingminds.org/
 
Το Right to Food (δικαίωμα στην τροφή) είναι μια διαδραστική ιστορία για τις προκλήσεις της διατροφής των ανθρώπων του κόσμου. Η ιστορία οδηγεί τους μαθητές σε οκτώ τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Σε κάθε θέση οι μαθητές  διαβάζουν για το πώς παίρνουν τα τρόφιμα οι άνθρωποι και ενημερώνονται για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι προκειμένου να πάρουν επαρκή τροφή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
The Right to Food is an interactive story about the challenges of feeding the world's people. The story, produced by feedingminds.org, takes students to eight locations around the world. At each location students read about how people get food and the challenges that people can face in getting adequate food for themselves and their families.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...