Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Τοπία της έκτακτης ανάγκης / Landscapes of Emergency

πηγή: http://crisis-scape.net/video

A series of videos produced for this project by Ross Domoney.
Τα Τοπία της έκτακτης ανάγκης είναι μια σύντομη ματιά πάνω από την αδήλωτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ρίχνει τη σκιά πάνω από τις λειτουργίες και τα φαινόμενα του δημόσιου χώρου στην Αθήνα σήμερα, στους χρόνους της κρίσης.
Landscapes of Emergency is a brief glance over the undeclared state of emergency that casts its shadow over the functions and the phenomena of public space in Athens today, at this time of crisis.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...