Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Kid 3000 by Jim Benton.

πηγή: www.jimbenton.com
 
Πώς θα είναι ο κόσμος το έτος 3000; Εδώ είναι μερικά αστεία κινούμενα σχέδια από τον Jim Benton.

Τις κινήσεις μπορεί να πάρει λίγο χρόνο για να τις φορτώσει, να είστε υπομονετικοί;)
 
How is the world gonna be in year 3000? Here are some funny animations by Jim Benton.

The animations may take a while to load, be patient ;)

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...