Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Umberto Eco:The meaning and the value of Learning ("The Name of the Rose") / Το νόημα κι η αξία της Μάθησης (από το "Όνομα του Ρόδου")

 
Sean Connery and Christian Slater in "The Name of the Rose", 1986
 
 
-”Then why do you want to know?”  (Γιατί στην ευχή θέλεις να μάθεις;) 
 -”Because learning does not consist only of knowing what we must or we can do, but also of knowing what we could do and perhaps should not do. (Διότι η μάθηση δεν αποτελείται μόνο εξ όσων πρέπει ή μπορούμε να πράξουμε, αλλά επίσης από την επίγνωση όσων θα έπρεπε να αποφεύγουμε)
Umberto Eco, “Το Όνομα του Ρόδου”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...