Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

A Nice Graphic Featuring The 3 Components of 21st Century Learning / Ένα παραστατικό γραφικό που χαρακτηρίζει τις 3 Συνιστώσες Μάθησης του 21ου αιώνα

πηγή: http://www.educatorstechnology.com/
  Βρήκα αυτό το φοβερό γραφικό για τη Μάθηση του 21ου αιώνα και διαπίστωσα ότι πραγματικά αξίζει να το μοιραστώ μαζί σας εδώ. Το γραφικό είναι πολύ βασικό και αναλύει τους πυλώνες της μάθησης σε τρεις μεγάλους τομείς: Τη Θεμελιώδη Γνώση (to know), τη γνώση Μeta (to act) και εκείνη των Ανθρωπιστικών γνώσεων  (to value).
  H θεμελιώδης γνώση συνδέεται με το ρήμα να γνωρίζουν και είναι σχετική με το περιεχόμενο σε διάφορες ειδικότητες. Με άλλα λόγια να είναι εξοικειωμένος με τις ιδέες της υπό μελέτη περιοχής περιεχομένου. 
  Η Meta γνώση είναι η γνώση για το πώς της γνώσης. Είναι η μεθοδολογία της μάθησης, ένας τρόπος να σκέφτονται κριτικά για τη γνώση που εσωτερικεύουν.
  Η  Ανθρωπιστική Γνώση, από την άλλη πλευρά, είναι ένα βήμα υψηλότερα. Είναι φορτωμένη με αξία και απαιτεί την προσωπική κρίση.  
21ου αιώνα μάθηση 
Ποια γνώση έρχεται πρώτα; Αυτή είναι μια ερώτηση που σκέφτομαι διαρκώς και ως εκπαιδευτικός και ως εκπαιδευόμενος, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο να γίνει μονοσήμαντα η κατηγοριοποίηση, καθώς πιστεύω ότι η Μάθηση  δεν είναι μια γραμμική διαδικασία και οι μαθητές έχουν διαφορετικές στρατηγικές μάθησης. Έχετε μια διαφορετική άποψη ή στάση για το θέμα αυτό;
Παρακαλώ μοιραστείτε μαζί μας, με τη μορφή κάποιου σχόλιου παρακάτω.
      
Παρατηρώ...


Ανακαλύπτω!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...