Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Jane Elliott: Ένα πείραμα για την κατανόηση των Διακρίσεων- Brown Eyes vs. Blue Eyes
Η κα. Jane Elliott του πειράματος "καστανά μάτια, μπλε μάτια"  του 1970 (το τρίτο μετά το πρώτο της το 1968). Αυτό το "Eye of Storm" ντοκιμαντέρ έγινε από τον William Peters το 1970 για το ABC News και αργότερα περιλήφθηκε στο ντοκιμαντέρ "A Class Divided" (1985).

Το πιο αποκαλυπτικό σημείο είναι όταν η Russell χρησιμοποιεί τα "καστανά μάτια" ως υποτιμητικό όρο σε σύγκριση με τα μπλε μάτια για να διαπιστώσει τις αντιδράσεις των μαθητών.. Αν και, το πείραμα ήταν πολύ μικρό σε διάρκεια για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο, να κατηγοριοποιήσει τα πρόσωπα με  "καφέ-μάτια"  εντούτοις έχει τεράστιο ενδιαφέρον για τον τρόοπο που διαμορφώνονται οι "....ισμοί".

 Οι Διακρίσεις εις βάρος των άλλων με βάση το χρώμα των ματιών τους: Είναι ένα πείραμα για να τονίσει τον ρατσισμό που αντήχησε σε όλο τον κόσμο από τότε που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μια μικρή πόλη της Αμερικής στην τάξη πριν από 40 χρόνια.

Η γυναίκα πίσω από το πείραμα «καστανά μάτια, μπλε μάτια» είναι η Jane Elliott, και  εργάζεται στην Αυστραλία για να συνεχίσει το έργο της.

Και αν νομίζετε ότι μπορεί αυτό να μοιάζει πιο εύκολο στις μέρες μας κάνετε λάθος. Η Jane Elliott, στο δεύτερο βίντεο,  λέει ότι η καταπολέμηση του ρατσισμού δεν έχει τελειώσει.


Ms. Jane Elliott's "brown eyes, blue eyes" experiment in 1970 (the third one after her first in 1968). This "Eye of Storm" documentary was made by William Peters in 1970 for ABC News and later included in the documentary "A Class Divided" (1985), which included a class reunion (of 1984.)The most telling moment is when Russell used "brown eyes" as a derogatory term to call John name, only a couple of hours through. Though, the experiment was too short to allow it to get to the point when a "brown-eyes" person does so to another fellow "brown-eyes" person.

Discriminating against others on the basis of their eye colour: it's an experiment to illustrate racism that's reverberated around the world ever since it was first used in a small-town American classroom over 40 years ago.

The woman behind the 'Brown Eyes, Blue Eyes' exercise is Jane Elliott, and she's in Australia to continue her work at a conference in Fremantle.

And if you think she might be taking it easier nowadays you'd be wrong. Jane Elliott says the fight against racism is far from over.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...