Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Ρήματα β' συζυγίας σε Ενεστώτα & Παρατατικό: Ο μύθος "Η εξαφάνιση του Ύλα"

 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω μύθο με τα ρήματα των παρενθέσεων, που κλίνονται όπως το κυλάω, στον Ενεστώτα και τον Παρατατικό.

·        (αναζητάω/ώ, κοιτάω/ώ (2), βουτάω/ώ, τραβάω/ώ, περνάω/ώ, σταματάω/ώ, διψάω/ώ, περπατάω/ώ, ξεσπάω/ώ)

Η εξαφάνιση του Ύλα (Ενεστώτας)

Hylas and the Water Nymphs του Edouard Theophile Blanchard
   Μια φορά κι έναν καιρό πολλοί αρχαίοι ήρωες, ανάμεσά τους κι ο λεοντόκαρδος Ηρακλής, ...................../...................... με το καράβι τους σε μια άγνωστη παραλία. Δεν τους έχει μείνει ούτε μια σταλιά νερό και ................./................. πολύ. .................../.................... νερό και στέλνουν έναν όμορφο νεαρό, τον Ύλα, να βρει κάποια πηγή και να φέρει. Ο Ύλας .................../.................. και φτάνει σ’ ένα δασάκι.  ............../................ αριστερά, ...................../................... δεξιά και βλέπει μια δροσερή πεντακάθαρη πηγή. Ο Ύλας ................../................... σε κραυγές χαράς και .................../..................... στα νερά της λίμνης. Οι νεράιδες που έμεναν στην πηγή βλέπουν τον όμορφο νέο, θαμπώνονται και τον ...................../..................... στην κατοικία τους. Ο Ηρακλής  ανησυχεί καθώς η ώρα ................/.................. και τρέχει να αναζητήσει το φίλο του. Τον φωνάζει και τον ξαναφωνάζει, όμως η φωνή του Ύλα χάνεται στα βάθη των νερών, που θα είναι το σπίτι του για πάντα. Οι κάτοικοι της περιοχής με φωνές ψάχνουν τον Ύλα, αλλά ακόμη δεν τον έχουν βρει.

(Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών, διασκευή)

·        (αναζητάω/ώ, κοιτάω/ώ (2), βουτάω/ώ, περνάω/ώ, διψάω/ώ, περπατάω/ώ, ξεσπάω/ώ)
Η εξαφάνιση του Ύλα (Παρατατικός)

   Μια φορά κι έναν καιρό πολλοί αρχαίοι ήρωες, ανάμεσά τους κι ο λεοντόκαρδος Ηρακλής, σταμάτησαν με το καράβι τους σε μια άγνωστη παραλία. Δεν τους είχε μείνει ούτε μια σταλιά νερό και ...................../....................... πολύ. ......................./........................  νερό και έστειλαν έναν όμορφο νεαρό, τον Ύλα, να βρει κάποια πηγή και να φέρει. Ο Ύλας ..................../...................... και έφτασε σ’ ένα δασάκι. Καθώς  ................../.................... αριστερά,  κοιτούσε/κοίταγε δεξιά, είδε μια δροσερή πεντακάθαρη πηγή. Ενώ ο Ύλας .................../....................... σε κραυγές χαράς και ....................../........................ στα νερά της λίμνης, οι νεράιδες που έμεναν στην πηγή είδαν τον όμορφο νέο, θαμπώθηκαν και τον τράβηξαν στην κατοικία τους. Ο Ηρακλής  ανησύχησε, καθώς η ώρα ....................../......................... και έτρεξε να αναζητήσει το φίλο του. Τον φώναξε και τον ξαναφώναξε, όμως η φωνή του Ύλα χάθηκε στα βάθη των νερών, που θα είναι το σπίτι του για πάντα. Από τότε, οι κάτοικοι της περιοχής με φωνές ψάχνουν τον Ύλα, αλλά ακόμη δεν τον έχουν βρει.
(Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών, διασκευή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...