Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Yummy Math: Ένας εξαιρετικός ιστότοπος για την κριτική σκέψη και τα μαθηματικά

πηγή: http://www.yummymath.com/

 Έχουμε δημιουργήσει  το Yummy Math για να παρέχει στους εκπαιδευτικούς έναν εύκολο και ελκυστικό τρόπο για να φέρει την πραγματική ζωή στις αίθουσες διδασκαλίας και  να τη συνδέσει με τα μαθηματικά. Είναι πεποίθησή μας ότι, όταν τα μαθηματικά έχουν διερευνηθεί σε περιβάλλοντα που είναι προσομοιωμένα και ενδιαφέροντα για τους μαθητές, οι τελευταίοι θλουν να ασχολούνται περισσότερο  με τα μαθηματικά,την επίλυση προβλημάτων,  τη λογική, την κριτική σκέψη, την ερώτηση και την επικοινωνία.

 Ανακαλύπτοντας αυτό τον ξεχωριστό και ευρηματικό ιστότοπο και διαβάζοντας την παρακάτω δραστηριότητα-επίλυση προβλήματος αναλογίστηκα, συνειρμικά, πόσο ξεκομμένη είναι η ελληνική αίθουσα διδασκαλίας στις θετικές επιστήμες από την Παρατήρηση, την Υπόθεση, την Ανακάλυψη, την Επικοινωνία, την Εξωστρέφεια... Πόσο, δηλαδή, διαχρονικά επίκαιρο και δυστυχώς ζητούμενο εξακολουθεί να παραμένει το περιεχόμενο και η διδακτική μεθοδολογία του Σχολείου Ζωής του John Dewey...   Ακόμη και μία βόλτα στη λαϊκή αγορά μπορεί να "γεννήσει" δεκάδες μαθηματικά προβλήματα με την επιστροφή στη σχολική αίθουσα. Γι' αυτό το λόγο, ενδεχομένως, η πλειοψηφία των τσιγγάνων μαθητών μου όχι μόνο γνωρίζει - για παράδειγμα - τι είναι ο Φ.Π.Α., μπορεί να τον υπολογίσει γρήγορα και σωστά, αλλά να εκφέρει και την ειλικρινή διατύπωση: "είναι αυτός ο φόρος σε όλα τα εμπορεύματα, που παίρνει ο πατέρας μου και δεν τον δίνει στο κράτος"
 
Canstruction
 
Act One: Take a look at the pic. What questions come to mind?

Just before Thanksgiving there is an annual demonstration at the Winter Palace in the World Financial Center of New York City. Canstruction is a celebration of design, of engineering, and of donating time, talent and food to the hungry. At the end of the exhibit all the amazing creations are dismantled and thousands of cans of food are given to hungry people via soup kitchens, food banks, shelters and senior homes. Canstruction, Inc now has events in over 200 cities worldwide.
Here is a picture of an exhibit called “Downside Up” which was the winning exhibit from Canstruction, 2010, in New York City.

Act Two: How many cans does it take to build this structure? What information do you need to determine this? How did you determine your solution? Here is a link to an additional picture of this structure photo credit: http://www.writingwithmymouthfull.com
Act Three:

SEQUAL: As an extension, consider asking students to estimate the number of cans in any of the exhibits shown in the movie that you can see here, Canstruction.m4v.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...