Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Google's Open Course Builder: A Giant Leap into 21st Century Online Learning

 
 πηγή: http://www.edutopia.org/

"Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful." -- About Google (3)

"Η αποστολή της Google είναι να οργανώσει όλες τις πληροφορίες του κόσμου και να τις καταστήσει προσβάσιμες και χρήσιμες."

H Google είναι ο πιο ισχυρός μη ανθρώπινος δάσκαλος για να γνωρίσετε πραγματικά τους ανθρώπους. Έμμεσα και ασταμάτητα, η Google εκτελεί διαμορφωτική αξιολόγηση για τα ακόλουθα στοιχεία: το περιεχόμενο, το είδος και τα μέσα ενημέρωσης που σας ενδιαφέρουν περισσότερο; Με τη συνεχή τελειοποίηση της απόχρωσης του κοινωνιογράμματός σας, η Google έχει ήδη προσαρμόσει την επόμενη εξερεύνηση για την ιστοσελίδα σας και δίδαξε το ίδιο για να το διδάξετε κι εσείς...

Google is the most powerful nonhuman teacher ever known to actual humans. Implicitly and ceaselessly, Google performs formative assessments by collecting the following data: the content, genre and media that interests you most; when and for how long you access your external cloud brain; what your hobbies and routines are; with whom you work and communicate; who will get your November vote; and whether you prefer invigorating clean mint or enamel renewal toothpaste. By continuously refining the nuance of your sociogram, Google has already customized your next web exploration and taught itself to teach.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...