Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Τα Whiz Kids: ένας εξαιρετικός δικτυακός τόπος για τα αυτιστικά παιδιά

πηγή:  

Τα Whiz Kids είναι ένας νέος δικτυακός τόπος που αναπτύσσεται για τα αυτιστικά παιδιά. Είχε ως σκοπό να τα βοηθήσει, διασκεδάζοντας, να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής. Όλα τα παιχνίδια και βίντεο είναι υψηλής ποιότητας, τα εμπλέκουν και τα εντυπωσιάζουν, δημιουργώντας την αίσθηση ότι παίρνουν μέρος σε ταινία Pixar. Μέσω αυτής της πύλης, έχετε πρόσβαση σε 16 διαλογικά και θεραπευτικά παιχνίδια. Τα παιχνίδια βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν ουσιαστικές δεξιότητες ζωής όπως το ενσυναίσθημα, να αναγνωρίζουν το συναίσθημα, να λαμβάνουν αποφάσεις, να αντιμετωπίζουν την αλλαγή, συναλλαγές, μη λεκτικές χειρονομίες, ομαδοποίηση, προγράμματα, βρίσκοντας μια διαδρομή, και να μάθουν να αξιοποιούν την οπτική επαφή.
Τα Whiz Kids έχουν μια απίστευτη ιστορία, δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε από περισσότερους 80 σπουδαστές, 8 λέκτορες και 10 ειδικούς στον αυτισμό, στο πρόγραμμα επενδύθηκαν περισσότερες από 16.000 ώρες έρευνας και ανάπτυξης. Τα παιχνίδια προσαρμόζονται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αυτιστικών παιδιών. Εάν διδάσκετε αυτιστικά παιδιά, αυτά τα παιχνίδια θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν τις σημαντικές δεξιότητες ζωής και θα τα βοηθήσουν στις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους. Τα παιχνίδια μπορούν να αξιοποιηθούν με τους υπολογιστές τάξεων ως κύρια δραστηριότητα. Βοηθήστε τους συμμαθητές αυτιστικών παιδιών να καταλάβουν πώς μπορούν να βοηθήσουν τα αυτιστικά παιδιά στην τάξη παίζοντας με τα Whiz Kids. Αυτό θα δώσει στους μαθητές σας ένα κοινό λεξιλόγιο και εμπειρίες για να το αξιοποιήσουν όταν λειτουργούν και παίζουν όλοι μαζί στην τάξη. Επειδή τα παιχνίδια εστιάζουν τόσο πολύ στην ανάπτυξη χαρακτήρα, είναι κατάλληλα για οποιαδήποτε τάξη του δημοτικού σχολείου. Βοηθήστε τους σπουδαστές σας να μάθουν για τις σύνθετες ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις όπως το ενσυναίσθημα, τη μη λεκτική επικοινωνία, και την αντιμετώπιση της αλλαγής μέσω των παιχνιδιών. Τα παιχνίδια μπορούν να προβληθούν και να συζητηθούν συνολικά χρησιμοποιώντας ένα διαδραστικό πίνακα ή ακόμα και συνδέοντας έναν βιντεοπροβολέα σε υπολογιστή, ή μπορούν να αξιοποιηθούν ανεξάρτητα ένα εργαστήριο υπολογιστών. Μετά το παιχνίδι, ασκήστε την ικανότητα που διδάσκει ως δραστηριότητα. Παραδείγματος χάριν, εάν οι σπουδαστές παίζουν Robbie το ρομπότ και ασκούν τη συγκίνηση και τις εκφράσεις του προσώπου, συνεχίστε με δραματοποίηση ζητώντας από τους μαθητές να κάνουν μορφασμούς που δείχνουν συναισθήματα. Μπορεί να χρησιμοποιθεί στις πρώτες τάξεις του δημοτικού για την εκμάθηση αγγλικού λεξιλογίαυ.
Tips: Στο αδελφό δικτυακό τόπο του Whiz Kids, το Autism Games, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πάρουν αναλυτικές οδηγίες για την αξιοποίηση τους με τους μαθητές. Κάθε παιχνίδι είναι κατηγοριοποιημένο με βάση τη δεξιότητα ζωής που διδάσκει. Αν, δε, υποθέσουμε ότι πολλές τάξεις υστερούν στη “συναισθηματική” εκπαίδευση ίσως να πρέπει να αξιοποιηθούν και από τάξεις που δεν έχουν αυτιστικά παιδιά…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...