Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας.

πηγή: www.sch.gr

Μερικές από τις δυνατότητες ενός λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας.

Ο όρος δυναµική γεωµετρία, αρχικά επινοήθηκε για να χαρακτηρίσει το βασικό γνώρισμα των αντίστοιχων που είναι: ο συνεχής και σε πραγµατικό χρόνο µετασχηµατισµός των γεωµετρικών αντικειµένων που συχνά αποκαλείται «σύρσιµο». Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στους χρήστες, αφού κάνουν µια κατασκευή, να κινήσουν ορισµένα στοιχεία του σχήµατος ελεύθερα για να παρατηρήσουν άλλα στοιχεία του σχήµατος πώς αποκρίνονται δυναµικά σε αυτές τις αλλαγές. Καθώς αυτά τα στοιχεία µεταβάλλονται το λογισµικό διατηρεί όλες τις σχέσεις που ορίστηκαν ως ουσιαστικοί περιορισµοί της αρχικής κατασκευής, και όλες τις σχέσεις που είναι µαθηµατικές συνέπειες αυτών. Μερικά από τα πιο γνωστά λογισµικά δυναµικής γεωµετρίας (DGS) που έχουν αναπτυχθεί είναι το Geometer Sketchpad το Cabri II και το Geogebra. Το περιβάλλον εργασίας σ’ αυτά τα λογισµικά, προσοµοιώνει κατά κάποιο τρόπο την αξιωµατική της Ευκλείδειας Γεωµετρίας και από αυτή την άποψη µπορούν να είναι κατάλληλα εργαλεία για τη διδασκαλία της. Ορισμένα από αυτά τα λογισμικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης στη διδασκαλία και άλλων κλάδων των Μαθηματικών όπως η ‘Αλγεβρα, η Ανάλυση, η Αναλυτική Γεωμετρία, η Στατιστική και οι Πιθανότητες. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το λογισμικό LiveGeometry που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και μέσω διαδικτύου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...