Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Game based learning and Adult Education

Via: www.theknowledgeguru.com


 To  Infographic παρουσιάζει ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη μάθηση που βασίζεται  στο παιχνίδι και την αποτελεσματικότητά του. Η  μάθηση που βασίζεται στο παιχνίδι παρέχει έναν τονωτικό και ελκυστικό τρόπο εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών τομέων και θεμάτων. Αν οι εκπαιδευόμενοί σας είναι ενήλικες η ενεργή εμπλοκή τους σε στοχευμένα παιχνίδια θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη προάγοντας τη μαθησιακή διεργασία σε βίωμα ανεξίτηλα γραμμένο στη λογική και το θυμικό τους. Δείτε την προσωπική εμπειρία μου στο ακόλουθο link!
http://sykees8.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html

«Ζωγραφίζοντας στα Τυφλά»
"Painting in Blindly"
The Why Games Should Be Your Next Learning Solution Infographic presents some facts on game based learning and its efficacy. Game based learning provides a stimulating and engaging way of learning on a wide range of educational areas and topics. Whether your students are in kindergarten or college, adding fun to classroom learning by playing games is a positive and effective way to engage students. Your students are already master game players, whether those games are technologically based or not. Use this knowledge and expertise everyday by gamifying your classroom. The Gamification Guide for Teachers can prove very handy! See more at: http://elearninginfographics.com/why-games-should-be-your-next-learning-solution-infographic/#sthash.4zyHHq9p.dpuf
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...