Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Interact Engineering: Παιχνίδια Φυσικής για μαθητές Δημοτικού από το Πανεπιστήμιο του Cambridge

  To Interact Engineering είναι ένα site για μαθητές δημοτικού σχολείου που σχεδιάστηκε από το Τμήμα Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Το Interact Engineering προσφέρει πέντε παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί για να διδάξουν στους μαθητές τις έννοιες της φυσικής. Οι έννοιες - παιχνίδια που σχετίζονται με το φως, τον ήχο, την κίνηση, την ηλεκτρική ενέργεια και τα διαστημικά ταξίδια. Κάθε ένα από τα πέντε παιχνίδια παρουσιάζει στους μαθητές ένα σενάριο, στο οποίο θα πρέπει να "βοηθήσει" κάποιος να λυθεί ένα πρόβλημα. Τα παιχνίδια απαιτούν από τους μαθητές να μάθουν και να αναλύσουν τις πληροφορίες που τους παρουσιάζονται.
 
Engineering Interact is a site for elementary school students designed by the Department of Engineering at the University of Cambridge. Engineering Interact offers five games designed to teach students physics concepts. The games address concepts related to light, sound, motion, electricity, and space travel. Each of the five games presents students with a scenario in which they have to "help" someone solve a problem. The games require students to learn and analyze the information presented to them.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...