Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Χέρια λερωμένα από κιμωλία / Hands dirty by chalk

  πηγή: http://teleytaiothranio.blogspot.gr/
 

Είμαι καθηγητής, βγάζω λίγα, αλλά είμαι ευτυχισμένος γιατί τα χέρια μου είναι λερωμένα μόνο από κιμωλία ... Από διαδήλωση καθηγητών στην Πορτογαλία...

I am a professor, Ι doff just a few, but I'm happy because my hands are dirty by chalk ... Demonstration of teachers in Portugal ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...