Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Vuelvo al Sur: Astor Piazzolla & Fernando “Pino” Solanas

Music by: Astor Piazzolla
Lyrics by: Fernando “Pino” Solanas

Vuelvo al Sur,                                                                                 
como se vuelve siempre al amor,
vuelvo a vos,
con mi deseo, con mi temor.
Llevo el Sur,
como un destino del corazon,
soy del Sur,
como los aires del bandoneon.
Sueño el Sur,
inmensa luna, cielo al reves,
busco el Sur,
el tiempo abierto, y su despues.
Quiero al Sur,
su buena gente, su dignidad,
siento el Sur,
como tu cuerpo en la intimidad.
Te quiero Sur,
Sur, te quiero.
Vuelvo al Sur,
como se vuelve siempre al amor,
vuelvo a vos,
con mi deseo, con mi temor.
Quiero al Sur,
su buena gente, su dignidad,
siento el Sur,
como tu cuerpo en la intimidad.
Vuelvo al Sur,
llevo el Sur,
te quiero Sur,
te quiero Sur…


I return to the South
like one always returns to the love,
I return to you ,
with my longing, with my anxiety.
I carry the South
like a destiny of my heart,
I am from the South
like the melodies of the bandoneon.
I dream of the South,
a huge moon, the sky reversed,
I am looking for the South
the open time, and its thereafter.
I love the South,
its good people, its dignity,
I feel the South,
like I feel your body in intimacy.
I love you South,
South, I love you.
I return to the South
like one always returns to the love,
I return to you
with my longing, my anxiety.
I love the South,
its good people, its dignity,
I feel the South
like I feel your body in intimacy.
I return to the South,
I carry the South,
I love you South,
I love you South…


Επιστρέφω στο Νότο ό
πως και ένας επιστρέφει πάντα στην αγάπη,  Επιστρέφω σε σας, Με την επιθυμία μου, με το άγχος μου.  Μεταφέρω το Νότο σαν πεπρωμένο της καρδιάς μου. Είμαι από το Νότο   Όπως και οι μελωδίες του μπαντονεόν.  Ονειρεύομαι του Νότου το τεράστιο φεγγάρι, τον ουρανό ανάποδα, Ζητώ το Νότιο Ο ανοιχτός χρόνος, και στη συνέχεια του.
Αγαπώ το Νότο, τους  καλούς ανθρώπους του, την αξιοπρέπειά του.
Νιώθω το Νότο, Όπως αισθάνομαι το σώμα σου στην οικειότητα.  Σ 'αγαπώ "Νότε", "Νότε" σ 'αγαπώ.
Επιστρέφω στο Νότο Όπως και ένας επιστρέφει πάντα στην αγάπη, Επιστρέφω σε σας, Με την επιθυμία μου, με το άγχος μου. Αγαπώ το Νότο, τους καλούς ανθρώπους του, την αξιοπρέπειά τους.   Αισθάνομαι το Νότο Όπως αισθάνομαι το σώμα σου στην οικειότητα. Επανέρχομαι στο Νότο, Μεταφέρω το Νότο, Σ 'αγαπώ "Νότε", "Νότε" σ 'αγαπώ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...