Μια ενδιαφέρουσα ιστορική γραμμή για τη βυζαντινή ιστορία δημιούργησε ο Γιάννης Σουδίας. Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε στην εφαρμογή.