Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Χρήση Wikipedia στην τάξη Υπεύθυνα / How To: Use Wikipedia in the Classroom Responsibly

           πηγή: www.fractuslearning.com        
The problem is that Wikipedia in the classroom has gotten a bad reputation in the K-12 world, undeservedly so I think. I would suggest that Wikipedia can be used for a multitude of educational purposes at a wide variety of grade levels. Too many teachers are still afraid to use it in class, so I’m here to right that wrong and show our educators how they can responsibly integrate Wikipedia into their lessons.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...