Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Documentary about Bangladeshi Street Childrens & BanglaKids program

  Το πρόγραμμα BanglaKids είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης, υπό την αιγίδα της ADRA Τσεχικής Δημοκρατίας, με επίκεντρο τη συνεχή υποστήριξη και τη βελτίωση της ζωής των μη προνομιούχων παιδιών στο Μπαγκλαντές μέσω της εκπαίδευσης. Από το 1999, σε εταιρική σχέση συνεργασίας με την τοπική οργάνωση, BCSS (Μπαγκλαντές Παιδιά χορηγία Services), καθώς και τον αριθμό των δωρητών από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η ADRA CR έχει την εξασφάλιση της εκπαίδευσης σε περισσότερα από 3.000 παιδιά των οποίων οι γονείς ή οι κηδεμόνες δεν μπορούν να πληρώσουν τα τέλη και τα έξοδα που συνδέονται με τα παιδιά σχολικής τους εκπαίδευσης. Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει την άμεση χορηγία του κάθε παιδιού στο χωριό ή οικοτροφεία, και βοηθά να υποστηρίξει τα σχολεία παραγκούπολη που βρίσκεται σε φτωχές υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης Ντάκα πρωτεύουσα. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα BanglaKids τοποθετεί τη βασική προτεραιότητα για την εκπαίδευση, παρέχει επίσης τα τρόφιμα και ιατρική βοήθεια στους φοιτητές και τις οικογένειές τους, συμπληρωματική ενίσχυση για τα σχολεία που έχουν ανάγκη από την ανοικοδόμηση, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των καθαρών πηγών πόσιμου νερού σε σχολεία που υποστηρίζονται. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος BanglaKids είναι να υποστηρίξουν τις τοπικές κοινότητες και τα σχολεία, έτσι ώστε να γίνουν πιο αυτάρκη και λιγότερο εξαρτημένα από την εξωτερική βοήθεια. Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα BanglaKids, παρακαλώ επισκεφθείτε www.banglakids.cz 
 
   The BanglaKids program is a long-term development project under the auspices of ADRA Czech Republic, focusing on continuous support and improvement of the lives of underprivileged children in Bangladesh through education. Since 1999, in cooperative partnership with the local organization, BCSS (Bangladesh Children Sponsorship Services), and a number of donors from Europe and the U.S., ADRA CR has been securing education to more than 3,000 children whose parents or guardians cannot afford to pay fees and expenses associated with their children schooling. This program allows for the direct sponsorship of individual children at village or boarding schools, and helps to support slum schools located in poverty-stricken slum areas of the Dhaka capital city. Although the BanglaKids program places an essential priority on education, it also provides food and medical assistance to students and their families, additional aid to schools in need of reconstruction, along with improving clean drinking water sources at supported schools. The long-term objective of the BanglaKids program is to support local communities and schools so that they become more self-sufficient and less dependent on external help. To learn more about the BanglaKids program, please visit www.banglakids.cz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...