Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Γ. Μ. Βιζυηνός, τα ταξίδια του, Ε.ΚΕ.ΒΙ./ΥΠ.ΠΟ

  Να μετατρέψεις το παρακάτω κείμενο στον Παρατατικό και τον Αόριστο.

Όπως έχεις μάθει ο Παρατατικός δείχνει διάρκεια και επανάληψη στο παρελθόν, ενώ ο Αόριστος φανερώνει ότι κάτι έγινε στο παρελθόν μια φορά ή μια στιγμή.

 Στην Κωνσταντινούπολη, μαθητευόμενος σ’ ένα ραφτάδικο

          Πολύ γρήγορα αντιπαθεί τον αρχιμάστορή του, ένα μικρόσωμο καχεκτικό γέρο που ανοιγοκλείνει ρυθμικά τα σαγόνια του. Κόβει ασταμάτητα τα τόπια από τα βαρύτιμα υφάσματα που θα ντύσουν τις βασιλοπούλες στο παλάτι του σουλτάνου. Ολημερίς παρατηρεί το Γιωργή. Όταν εκείνος από την κούραση τολμάει να ορθώσει για λίγο την κατάκοπη σπονδυλική του στήλη, τότε ο μάστορης δοκιμάζει στη ράχη του «τη βουβή μαστόρισσα» τη σιδερένια πήχη που κρατά πάντα δίπλα του.

Απόσπασμα από το βιβλίο Γ. Μ. Βιζυηνός, τα ταξίδια του, Ε.ΚΕ.ΒΙ./ΥΠ.ΠΟ
 Μετάτρεψε στον Παρατατικό.

Όσο περνούσαν οι μέρες, ολοένα και περισσότερο ………………….. τον αρχιμάστορή του, ένα μικρόσωμο καχεκτικό γέρο που ……………… ρυθμικά τα σαγόνια του. …………………. ασταμάτητα τα τόπια από τα βαρύτιμα υφάσματα που θα έντυναν τις βασιλοπούλες στο παλάτι του σουλτάνου. Ολημερίς  ………………………. το Γιωργή. Όταν εκείνος από την κούραση ………………… να ορθώσει για λίγο την κατάκοπη σπονδυλική του στήλη, τότε ο μάστορης …………………. στη ράχη του «τη βουβή μαστόρισσα» τη σιδερένια πήχη που κρατούσε πάντα δίπλα του.

 Μετάτρεψε στον Αόριστο.

Πολύ γρήγορα ....................... τον αρχιμάστορή του, ένα μικρόσωμο καχεκτικό γέρο. Μια μέρα ο γέρος ……………… ρυθμικά τα σαγόνια του. Την ώρα εκείνη ο Γιωργής …………………. τα τόπια από τα βαρύτιμα υφάσματα που θα έντυναν τις βασιλοπούλες στο παλάτι του σουλτάνου. Ο αρχιμάστορης ………………………. το Γιωργή. Όταν εκείνος από την κούραση ………………… να ορθώσει για λίγο την κατάκοπη σπονδυλική του στήλη, τότε ο μάστορης …………………. στη ράχη του «τη βουβή μαστόρισσα» τη σιδερένια πήχη που κρατούσε πάντα δίπλα του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...