Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Painting the rules of school life / Ζωγραφίζοντας τους κανόνες της σχολικής ζωής

 
 
  

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος  Comenius  με τίτλο «Show me your school, Ill show you mine», comeniusshowmeyourschool.blogspot.gr (http://sykees8.blogspot.gr/2013/04/comenius-2013-comenius-meeting-in.html)  στο οποίο για δεύτερη χρονιά συμμετέχει το σχολείο μας, διερευνούμε συγκριτικά τους κανόνες λειτουργίας της τάξης και, γενικότερα, της σχολικής ζωής. Αφού, λοιπόν, ρωτήσαμε τους μαθητές των τάξεών μας τι τους αρέσει και τι τους ενοχλεί από τις καθημερινές συνήθειες, συντάξαμε όλοι μαζί το "Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο της Τάξης". Στην επόμενη συνάντηση θα συγκρίνουμε τους κανόνες της σχολικής ζωής των οκτώ χωρών που συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα, κάτι που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον!
 
 
 
In the framework of Comenius «Show me your school, Ill show you mine» comeniusshowmeyourschool.blogspot.gr  (http://sykees8.blogspot.gr/2013/04/comenius-2013-comenius-meeting-in.html) where for the second year our school participates, exploring comparative operating rules of order and, more generally, of school life. Since, then, we asked students in our classrooms what they like and what interferes with your daily habits, we drew together the "Educational Contract Order." At the next meeting we will compare the rules of the school life of the eight countries participating in the program, which will be very interesting! 

 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...