Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Παιχνίδι μέσω Skype με τους Ισπανούς φίλους μας! / Play through skype with Spanish friends!


  Πολλές φορές σε αυτό το blog έχω μιλήσει θετικά για την τεχνολογία και αρκετές φορές έχω εκφράσει κάποιες ενστάσεις για την τεχνολογία ως αυτοσκοπό. Όσο περνά ο καιρός όλo και περισσότερο προτιμώ να διαβάσω ένα άρθρο, μία διδασκαλία που αξιοποιεί και την τεχνολογία από το να διαβάσω ένα άρθρο για τον δάσκαλο που όλοι οι μαθητές του έχουν iPad χωρίς να μας πει τι τα κάνουν, χωρίς να μας παρουσιάσει μία καινοτόμα διδασκαλία.

  Κατά την προσωπική μου γνώμη θεωρώ ότι οι τεχνολογίες και τα μέσα επαναφέρουν συνεχώς στο προσκήνιο τις διαδικασίες μάθησης, το νόημα της μάθησης, διαφορετικά ο εκπαιδευτικός, εφόσον ήταν οικονομικότερο, θα είχε αντικατασταθεί από κάποιο χειριστή μηχανημάτων αν όχι από μηχανήματα. Τη σημερινή εποχή, λόγω των τεχνολογικών “επαναστάσεων” κάθε 18 μήνες, επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Καλείται να προσαρμοστεί σε μία εποχή που όλα ανατρέπονται, όχι μόνο στην Ελλάδα, και πρέπει να προετοιμάσει τους αυριανούς πολίτες απαλλαγμένους από προκαταλήψεις και αγκυλώσεις του παρελθόντος έτοιμους να συν-εργαστούν, να συν-διαμορφώσουν, να πρωτοπορήσουν.
Παιχνίδι μέσω skype με τους Ισπανούς φίλους μας!
Play through skype with Spanish friends!
  Το Skype, στο πλαίσιο του Προγράμματος Comenious που συμμετέχει το σχολείο μας (http://comeniusshowmeyourschool.blogspot.gr/2013/02/spain-greece-skype-activity.html) έφερε πιο κοντά τους Ισπανούς μαθητές από το σχολείο σε ένα ορεινό χωριό της Αραγονίας με τους μαθητές της Γ' Τάξης του 2ου Δημ. Σχ. Αγ. Βαρβάρας της καλής συναδέλφου και φίλης, της Χαράς Δημοπούλου.
   Αυτό και μόνο το παράδειγμα πέρα από τις τεχνολογικές δεξιότητες απαιτεί από την δασκάλα να έχει το κουράγιο να βγει στο προσκήνιο και να υποστηρίξει τους μαθητές και μαθήτριες. Η σημερινή εποχή, όσο κι αν μας κουράζει αυτό, απαιτεί από το δάσκαλο να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να ενημερώνεται, να συμμετέχει σε ομάδες και δίκτυα επαγγελματικής εξελίξης, να προσαρμόζει τη διδασκαλία στα διαφορετικά είδη κι επίπεδα μάθησης, ώστε να αποκτά νόημα για κάθε παιδί. Η εποχή της βιομηχανικής επανάστασης ολοκλήρωσε τον κύκλο της και η κοινωνία της πληροφορίας που έχει ανατείλει έχει νέες απαιτήσεις.
Μπράβο Χαρούλα!!!


  Many times on this blog I have spoken positively about technology and several times I have expressed some objections about technology for its own sake. As time passes and more entire prefer to read an article, an instruction that builds on the technology since I read an article about the teacher that all students have iPad without telling us what they do, without us present an innovative teaching.
   In my personal opinion I believe that these technologies and means continually brings forth learning processes, the meaning of learning, or the teacher, since it was cheaper, it was replaced by a machine operator if not by machines. The current time due to technological "revolutions" every 18 months, redefined the role of the teacher. Must meet at a time when everything is reversed, not only in Greece, and we need to prepare future citizens free from prejudices and preconceptions of the past are ready to co-work, co-shape, to pioneer.
  Skype is brought closer to the Spanish students from the school in a mountain village in Aragon with the students of the Third Class of 2nd Elementary School of St. Barbara of good colleague and friend of Hara Dimopoulou.

    This one example beyond the technological skills requires the teacher to have the courage to come forth and support pupils. The current era, and though we tired it requires the teacher to monitor developments and to be informed, to participate in groups and networks of professional development, adapt the teaching to different types and levels of learning in order to make sense for every child. The era of the industrial revolution completed the course and the information society that has erupted has new requirements.

Congratulations Hara!!!

2 σχόλια:

  1. Στα είπα και το πρωι.... Σ'ευχαριστώ πολύ... :-)

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Χαρούλα, γνωρίζεις ότι πιστεύω στην Υπεραξία του Μοιράσματος Εμπειριών και Καινοτόμων δράσεων σαν τη δικιά σου γιατί αυτό αποτελεί Ελιξήριο Ζωής και Αντίσταση στην ασχήμια που μας περιβάλλει... Γι' αυτό μου αρέσει η ενασχόληση με το blog... Του χρόνου θα κάνουμε και παρέα κι άλλα όμορφα πράγματα!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...