Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

On World Environment Day: Think. Eat. Save. / Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Πρωτοβουλία Αποθήκευσης Τροφίμων

πηγή: http://www.thinkeatsave.org/


   Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι περίπου το ένα τρίτο του συνόλου της παραγωγής τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν χαθεί ή σπαταληθεί στην παραγωγή τροφίμων και τα συστήματα κατανάλωσης, που ανέρχεται σε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους! Σε βιομηχανικές χώρες, οι λιανοπωλητές και οι καταναλωτές απορρίπτουν περίπου 300 εκατομμύρια τόνους τροφίμων που είναι κατάλληλα για κατανάλωση, περίπου το ήμισυ του συνόλου των τροφίμων σπαταλώνται σε αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι περισσότερο από το σύνολο της καθαρής παραγωγής τροφίμων της υποσαχάριας Αφρικής και θα ήταν αρκετό για να τροφοδοτήσει, περίπου, 900 εκατομμύρια ανθρώπους που υποφέρουν από πείνα στον κόσμο. 
On World Environment Day: Think. Eat. Save. (Blame the government)
In India food was the way we measured out love. In the new India it has become just another way to measure aspiration. Unfortunately reducing our own footprint is not something we aspire to yet. Reuters
 Τι είναι η απώλεια των τροφίμων / αποβλήτων; Από τεχνικής απόψεως, η απώλεια των τροφίμων και των αποβλήτων αναφέρονται στη μείωση της μάζας (ποσοτικά) ή θρεπτική αξία (ποιοτική) των τροφίμων - βρώσιμα μέρη - σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα τρόφιμα που προοριζόταν αρχικά για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά για διάφορους λόγους αφαιρούνται από την ανθρώπινη τροφική αλυσίδα θεωρούνται ως απώλεια τροφίμων ή τα απόβλητα, ακόμη και αν στη συνέχεια κατευθύνονται σε μία μη διατροφική χρήση (ζωοτροφές, βιοενέργεια).
  Η Think.Eat.Save εκστρατεία της Πρωτοβουλίας Αποθήκευσης Τροφίμων, είναι μια συνεργασία μεταξύ του UNEP, FAO και του Messe Düsseldorf, με την υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Zero Hunger Challenge, η οποία επιδιώκει να προσθέσει κύρος και τη φωνή του με αυτές τις προσπάθειες, προκειμένου να κινητοποιήσει ευρεία σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο δράσεων, περισσότερους τομείς της κοινωνίας να γνωρίζουν και να ενεργούν, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής  σε ιδέες, σχέδια και δράσεις. Προσφέρουμε την Think.Eat.Save ιστοσελίδα ως πύλη για να επιδείξει αυτές τις ιδέες να παρέχει ένα one-stop shop για τις ειδήσεις και τους πόρους, και να δρομολογήσει την έκκλησή μας για τον καθένα να αναλάβει δράση σε αυτή την παγκόσμια ανησυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...