Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Κατευθυντικός Λόγος / Άσκηση Γραμματικής: Οδηγίες για έναν κινηματογράφο τρισδιάστων προβολών


Διαβάστε τις οδηγίες που αφορούν έναν κινηματογράφο τρισδιάστων προβολών (3D) και συμπληρώστε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων με ι, ει, η:
 «Προχωρ... στε, παρακαλώ, στη δεξιά μεριά του διαδρόμου. Εκεί πατ.....στε το κουμπί του ανελκυστήρα (ασανσέρ) και κατεβ...τε στον τρίτο όροφο.  Βγ....τε από τον ανελκυστήρα και ακολουθ...στε τα βελάκια που θα σας οδηγήσουν στην αίθουσα προβολών. Βρ...τε τη θέση σας και καθαρ...στε τα γυαλιά σας με ένα πετσετάκι ώστε να ....στε έτοιμοι για την τρισδιάστατη προβολή. Καθ....στε αναπαυτικά στη θέση σας και δ....τε την ταινία». 

    Ξαναγράψε τα ρήματα των οδηγιών στον ενικό αριθμό της προστακτικής του αορίστου όπως στο παράδειγμα:

 «Προχώρησε, παρακαλώ, στη δεξιά μεριά του διαδρόμου. Εκεί ................. το κουμπί του ανελκυστήρα και .................... στον τρίτο όροφο.  ................ από τον ανελκυστήρα και ....................... τα βελάκια που θα σε οδηγήσουν στην αίθουσα προβολών. ..................... τη θέση σου και .................... τα γυαλιά σου με ένα πετσετάκι, ώστε να είσαι έτοιμος για την τρισδιάστατη προβολή.  ...................... αναπαυτικά στη θέση σου και την ........... ταινία».
 
Γράφουμε τα ρήματα των οδηγιών στο πρώτο πληθυντικό της οριστικής του Ενεστώτα.

«Προχωράμε στη δεξιά μεριά του διαδρόμου. Εκεί ..................... το κουμπί του ανελκυστήρα και ........................... στον τρίτο όροφο.  .................... από τον ανελκυστήρα και ...................... τα βελάκια που θα μας οδηγήσουν στην αίθουσα προβολών. .................. τη θέση μας και ............................. τα γυαλιά μας με ένα πετσετάκι, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την τρισδιάστατη προβολή. ...................... αναπαυτικά στη θέση μας και .................... την ταινία.»
 
      Να ξαναγράψεις τα ρήματα χρησιμοποιώντας την υποτακτική του αορίστου στο δεύτερο ενικό πρόσωπο.

«Να προχωρήσεις στη δεξιά μεριά του διαδρόμου. Εκεί .......................... το κουμπί του ανελκυστήρα και ........................ στον τρίτο όροφο.  ....................... από τον ανελκυστήρα και .......................... τα βελάκια που θα σε ................................. στην αίθουσα προβολών. .................... τη θέση σου και ............................ τα γυαλιά σου με ένα πετσετάκι, ώστε να είσαι έτοιμος για την τρισδιάστατη προβολή. ........................ αναπαυτικά στη θέση σου και ............. την ταινία.»
 
Σημείωση: Όπως θα παρατήρησες οι εκφωνήσεις είναι γραμμένες σε διαφορετική έγκλιση και πρόσωπο ανάλογα με την άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...