Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Where Teens Have the Most Homework / Συγκριτική Μελέτη: Πού οι έφηβοι έχουν την περισσότερη κατ ' οίκον εργασία /

 
An international ranking, from 14 hours a week in China to three in Finland
Μια διεθνής κατάταξη, από τις 14 ώρες την εβδομάδα στην Κίνα έως τις τρεις στη Φινλανδία!

Hong Kong students set up a homework center in the midst of pro-democracy protests.
(Tyrone Siu/Reuters)

 
Οι έφηβοι στη Σαγκάη περνούν 14 ώρες την εβδομάδα σε κατ 'οίκον εργασία, ενώ οι μαθητές στη Φινλανδία δαπανούν μόνο τρεις. Αν και υπάρχουν κάποιες εκπαιδευτικές θεωρίες που υποστηρίζουν  τη μείωση ή την κατάργηση της εργασίας στο σπίτι, η εργασία φαίνεται περισσότερο  να βοηθά τους μαθητές στις βαθμολογίες των τεστ και των διαγωνισμάτων.
Σύμφωνα με μια νέα έκθεση, σχετικά με τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης που συλλέγονται από χώρες και περιοχές που συμμετέχουν σε μια τυποποιημένη δοκιμή για τη μέτρηση της ακαδημαϊκής επίδοσης για τους μαθητές 15 ετών, το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA),οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας στο σπίτι είναι οι ακόλουθες:

Ώρες εργασίας για το σπίτι εβδομαδιαία σε μαθητές έως 15 ετών

 (Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η Σαγκάη σημείωσε την υψηλότερη επίδοση στην PISA στο τεστ μαθηματικών του 2012 , δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου της ηπειρωτικής Κίνας).


Η έκθεση επισημαίνει, ωστόσο, ότι ενώ τα άτομα μπορούν να επωφεληθούν από την κατ' οίκον εργασία, η συνολική επίδοση σε ένα σχολικό σύστημα βασίζεται περισσότερο σε άλλους παράγοντες, όπως η διδακτική ποιότητα και ο τρόπος οργάνωσης του σχολείου.

Κατά μέσο όρο, οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν σε μαθητές 15 ετών σε όλο τον κόσμο περίπου πέντε ώρες εργασία κάθε εβδομάδα, όπως φαίνεται και για την Ελλάδα. Όμως αυτές οι μέσες τιμές δεν λένε κατ 'ανάγκη όλη την αλήθεια. Σε όλες τις χώρες, οι μαθητές ξοδεύουν λιγότερο χρόνο για την εργασία, αλλά ξοδεύουν επιπλέον 1,4 ώρες την εβδομάδα (στην πατρίδα μας την ημέρα!) με έναν προσωπικό δάσκαλο, και 3,6 ώρες μετά το σχολείο σε φροντιστήρια, σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ.

Εντός των χωρών, η ποσότητα του χρόνου που περνούν οι μαθητές για την εργασία ποικίλει ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα: Οι οικονομικά προνομιούχοι μαθητές περνούν κατά μέσο όρο 1,6 ώρες περισσότερο για την εργασία την εβδομάδα από ό, τι οι οικονομικά μειονεκτούντες μαθητές.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει μόνο τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις PISA, η οποία αποτελείται κυρίως από τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και περιλαμβάνει επίσης τις χώρες που είναι συνεργάτες του ΟΟΣΑ με «ενισχυμένη εμπλοκή», όπως τα κράτη της Κίνας και της Ρωσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...