Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

2 Japanese animation short films: rain town & YUME

In this town, since who knows when, rain has never stopped. Residents moved out to suburbs and high ground around "rain town." People's memories are now deeply submerged. But into this forgotten rainy town
sometimes, someone wanders.
 
 
Incredible animation!!! Pure Surrealism!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...