Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Μία υπέροχη αφίσα για την Ψηφιακή Ιθαγένεια / Awesome Digital Citizenship Poster to Use in Your Class

πηγή: http://www.educatorstechnology.com/
 
 Μια υπέροχη αφίσα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους μαθητές να καλλιεργήσουν την κουλτούρα της ψηφιακής ιθαγένειας, όταν αλληλεπιδρούν με τη διανομή, την κατανάλωση και τη χρήση ψηφιακού περιεχομένου. Όπως μπορείτε να δείτε το γραφικό είναι πολύ βασικό όσον αφορά το σχεδιασμό αλλά πολύ πλούσιο σημασιολογικά. Σκέφτομαι ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη αφίσα για χρήση με τους μαθητές μας στην τάξη για να τους υπενθυμίζει πάντα τους «πυλώνες» της ψηφιακής ιθαγένειας.
Today, I am sharing with you a wonderful poster I come across in Teachthought. This visual is designed to help students cultivate a culture of digital citizenship when interacting with,sharing, consuming, and using digital content. As you can see the graphic is pretty basic in terms of its design and wordage but very rich semantically. I am thinking this could be a great poster to use with your students in class to always remind them of the "pillars" of digital citizenship.

check this section, for more resources and materials on digital citizenship, .


digital citizenship  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...