Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Understanding Adult Online Learners (Infographic) / Κατανοώντας τους Ενήλικες Εκπαιδευόμενους

via: http://elearninginfographics.com/


Οι ενήλικες χαρακτηρίζονται από ωριμότητα, αυτοπεποίθηση, αυτονομία, σταθερή λήψη αποφάσεων και γενικά είναι πιο πρακτικό και σκόπιμο, να παρωθούνται στην αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση, η οποία θα υπολογίζει την εμπειρία τους. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων επηρεάζουν τα κίνητρά τους, καθώς και την ικανότητά τους να μαθαίνουν.
Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι ανταποκρίνονται καλύτερα στην eLearning μάθηση, όταν οι σχεδιαστές κρατήσουν τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες τους στο μυαλό τους. Οι σχεδιαστές eLearning για τους ενήλικες πρέπει να λαμβάνουν ερεθίσματα από τους πρωτοπόρους στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως ο Malcolm Knowles, ο οποίος αναγνωρίζει ότι οι ενήλικες μπορούν να μάθουν με συγκεκριμένους και διαφορετικούς τρόπους από ό, τι οι παραδοσιακοί φοιτητές και άλλοι εκπαιδευόμενοι. Η κατανόηση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων οδηγεί σε πιο επιτυχημένες σειρές μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Το Infographic χρησιμεύει ως ένας γρήγορος οδηγός για την κατανόηση των μαθησιακών αναγκών των ενηλίκων που εστιάζονται σε 4 βασικά σημεία:

 
Οι ενήλικες φέρουν την εμπειρία τους στην εκπαίδευση. Αφήστε τους να τη χρησιμοποιούν. Επιτρέψτε στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να νοηματοδοτήσουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους 
Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θέλουν να διασκεδάσουν.
Η Μάθηση συμβαίνει όταν η συμπεριφορά αλλάζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...