Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

CK-12 Δεκάδες Διαδραστικές Προσομοιώσεις Φυσικής / CK-12 Introduces Dozens of Interactive Physics Simulations

πηγή: http://interactives.ck12.org/simulations/

Κάθε μία από τις προσομοιώσεις φυσικής του Οργανισμού CK-12 ξεκινά με ένα εισαγωγικό animation που εξηγεί την έννοια που θα αποδειχθεί. Μετά βλέποντας τους μαθητές επίδειξης μπορούν να παίξουν με ένα σύνολο μεταβλητών για να δουν τις επιδράσεις από τις μεταβολές αυτών των μεταβλητών. Πραγματικά, εξαιρετικές προσομοιώσεις!!

              Προσομοίωση για την Επιτάχυνση της Βαρύτητας
 
The CK-12 Foundation was busy creating new things this summer. Over the summer they launched a new Android app and new tools for finding and viewing review materials. This week they released dozens of new interactive physics simulations.

Each of the CK-12 physics simulations start with an introductory animation that explains the concept being demonstrated. After watching the demonstration students can play with a set of variables to see the effects of changing those variables. For example, in the archery demonstration students can change how far a bow is drawn to see what affect that has on the speed of the arrow. After experimenting with variables students can click the "challenge me" button to view a set of questions that ask them to utilize the information they learned through the simulation.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...