Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

about meraki....

Γιατί κάποια πράγματα μεταφράζονται μόνο .... περιφραστικά, ενώ σώζουν κάθε φορά την παρτίδα και την .. Πατρίδα!!!!
 
Because some things are translated only .... periphrastically and save each batch and ....Homeland!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...