Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Love After Love: Derek Walcott's Poetic

 
                     Ένα υπέροχο δώρο αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης!!!
 
Caribbean poet and playwright
Derek Walcott (b. January 23, 1930)

Poetic Ode to Being at Home in Ourselves 


                           LOVE AFTER LOVE
The time will come
when, with elation,
you will greet yourself arriving
at your own door, in your own mirror,
and each will smile at the other's welcome, and say, sit here. Eat.
You will love again the stranger who was your self.
Give wine. Give bread. Give back your heart
to itself, to the stranger who has loved you
all your life, whom you ignored
for another, who knows you by heart.
Take down the love letters from the bookshelf,
the photographs, the desperate notes,
peel your own image from the mirror.
Sit. Feast on your life.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...