Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

The Best Websites For Learning & Teaching Geography / Οι καλύτερες ιστοσελίδες στον κόσμο για τη διδασκαλία Γεωγραφίας

πηγή: http://larryferlazzo.edublogs.org/

The Best Websites For Learning & Teaching Geography

The Best Geography Sites For Beginning & Intermediate English Language Learners
 (which includes several other “The Best” lists I just don’t have time this morning to include here).
The Best Map-Making Sites On The Web
The Best Resources For Google Earth Beginners Like Me
The Best Online Geography Games
The Best Sites Where Students Can Plan Virtual TripsThe Best Sites For Learning About The World’s Different Cultures

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...