Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

The 6 types of Questions your Students Need to Know about (Socrative Process) / Η Σωκρατική Μέθοδος Ερωτημάτων

   Η μάθηση σχετίζεται άμεσα με τις ερωτήσεις και την εξεύρεση απαντήσεων σε αυτές. Ένα ανήσυχο πνεύμα είναι αυτό που πηγαίνει πέρα από το status quo και ανιχνεύει τις έννοιες βαθιά κάτω από  την επιφάνεια. Για την προώθηση τέτοιου είδους σκέψης μέσα στην τάξη μας απαιτείται κάποια σκληρή δουλειά και μια σοβαρή επένδυση σε χρόνο και προσπάθεια. Εμείς, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές, θα πρέπει να προετοιμάσουμε το κατάλληλο περιβάλλον, όπου ανήσυχα μυαλά μπορούν να αναπτυχθούν. Πρέπει να καλλιεργήσω αυτό το περιβάλλον με τον πολιτισμό των ερωτήσεων.

  Ναι, μπορείτε να το βάλετε στα σχέδια διδασκαλίας σας για αυτή τη νέα σχολική χρονιά. Βεβαιωθείτε ότι ένας από τους στόχους σας θα είναι το ότι οι μαθητές σας θα πρέπει να είναι σε θέση μέσα από διαφορετικές ερωτήσεις να αποδείξουν τη μάθησή τους. Διδάξτε τους για τα διάφορα είδη των ερωτήσεων και αφήστε τους να κάνουν πρακτική σε όλο το φάσμα του τρόπου. Εδώ είναι ένα υπέροχο γραφικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τους μαθητές σας. Αυτό το γραφικό περιγράφει τη λεγόμενη Σωκρατική διαδικασία / μέθοδο, η οποία περιλαμβάνει 6 βήματα της "ανάκρισης". Δείτε τα παρακάτω και μοιραστείτε τα με τους συναδέλφους σας.
  Learning is all about asking questions and finding answers to them. An inquisitive mind is one that goes beyond the status quo and probes deep below surface meanings. To foster such kind of  thinking inside our classroom requires some hard work and a serious investment in time and efforts. We, as teachers and educators, need to prepare the right environment where inquisitive minds can nourish and grow. We need to water this environment with a culture of asking questions.
   Yes you can put it in your teaching plans for this new school year. Make it one of your goals that students should be able to ask different questions to demonstrate their learning. Teach them about the different types of questions and when each can be used and let them practice them all along the way. Here is a wonderful graphic that you can use with your students. this graphic features what is called the Socrative Process which includes 6 steps of questioning. Check them out below and share with your colleagues.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...