Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Παιχνίδια Παγκόσμιας Γεωγραφίας (2) / Test Your Geography Knowledge With These Games

Στα εκπαιδευτικά παιχνίδια λέμε ΝΑΙ! Στα παιχνίδια γεωγραφίας λέμε χίλιες φορές ΝΑΙ!!!
 

 
Εάν εσείς και οι μαθητές σας θέλετε να βελτιώσετε ή να ελέγξετε τις δεξιότητές σας στη γεωγραφία , ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα πάρα πολύ διασκεδαστικά παιχνίδια.
 
Το Quizzity  είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που σας παρουσιάζει το όνομα μιας πόλης και πρέπει να κάνετε κλικ πάνω στο χάρτη, όπου νομίζετε ότι βρίσκεται η πόλη  αυτή στον κόσμο. Το Quizzity σας προσφέρει παιχνίδια για πόλεις σε όλο τον κόσμο. Για να αυξηθεί η ακρίβεια των εικασίων σας θα πρέπει να κάνετε zoom-in σε μια περιοχή πριν κάνετε κλικ στο χάρτη. Κάθε γύρος του Quizzity σας παρουσιάζει έξι ονόματα πόλεων. Οι πόντοι απονέμονται για την ακρίβεια και την ταχύτητα.
 
Το GeoGuessr  σας παρουσιάζει μια Google Street View εικόνα και μια ένδειξη για να προσπαθήσεις να μαντέψεις από ποιο μέρος του κόσμου είναι οι εικόνες. Παίζοντας το GeoGuessr είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να ξεκινήσουν οι μαθητές να εξετάζουν όλες τις εναλλακτικές οπτικές γωνίες για τον κόσμο. 
 
Το Capital Toss  είναι ένα δωρεάν παιχνίδι γεωγραφίας από την ABCya. Το παιχνίδι διαθέτει μια λειτουργία πρωτεύουσες του κόσμου και μια λειτουργία πρωτεύουσες της κάθε χώρας. Και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Το όνομα του κράτους ή της χώρας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Μετά από δέκα σωστές απαντήσεις οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν μια νέα μπάλα. Στις τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες απαντήσεις, το παιχνίδι τελειώνει.
 
Το Spacehopper είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται στις Google Maps Street View εικόνες. Το Spacehopper σας δείχνει μια εικόνα του Street View και θα πρέπει να μαντέψετε ποιο μέρος του κόσμου τραβήχτηκε η φωτογραφία. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί ιδέα να έχουμε τη χώρα είχαν εντοπιστεί πριν γίνουν μια εικασία. Μετά από τρεις αποτυχημένες εικασίες η σωστή απάντηση θα αποκαλυφθεί σε σας. Μπορείτε να παίξετε Spacehopper σε παγκόσμιο επίπεδο, ή μπορείτε να καθορίσετε ότι θέλετε μόνο να δείτε τις εικόνες από μια συγκεκριμένη ήπειρο.
 
Το Smarty Pins  είναι ένα παιχνίδι στο Google Maps που έχει αναπτύξει η Google. Ο Ξεφτέρης Pins παρουσιάζει στους παίκτες μια ερώτηση trivia που πρέπει να απαντήσει με την τοποθέτηση μιας καρφίτσας σε ένα χάρτη. Οι παίκτες κερδίζουν "μίλι" για τη σωστή τοποθέτηση μιας καρφίτσας στον χάρτη. Οι παίκτες μπορούν να χάσουν μίλια για την λανθασμένη ή αργοπορημένη απάντηση. Τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα σε πέντε κατηγορίες: τις τέχνες και τον πολιτισμό, την επιστήμη και τη γεωγραφία, τα σπορ και παιχνίδια, την ψυχαγωγία και την ιστορία και τα τρέχοντα γεγονότα.
 
Το Where is...?  είναι άλλο ένα καλό παιχνίδι γεωγραφίας. Αυτό το παιχνίδι χρησιμοποιεί ένα δημοφιλές σχήμα για τα παιχνίδια γεωγραφίας: το όνομα της πόλης παρουσιάζεται στους παίκτες και θα πρέπει να κάνετε κλικ στο χάρτη για να μαντέψει όπου βρίσκεται η πόλη. Οι παίκτες έχουν άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με την ακρίβειά τους, με τη μορφή μιας μέτρησης, σε χιλιόμετρα, η απόσταση μεταξύ των εικασιών τους και των σωστών απαντήσεων..
 
 
This evening I watched the finals of the National Geographic Geo Bee. I wish I could say that I answered every question correctly, but I didn't. It's time for me to brush-up on my geography knowledge. If you and your students want to brush-up on your geography skills too, take a look at these fun games.

Quizzity is a fun game that presents you with the name of a city and you have to click on the map where you think that city is in the world. Quizzity quizzes you on cities all over the world. To increase the accuracy of your guesses you should zoom-in on a region before clicking the map. Each round of Quizzity presents you with six city names. Points are awarded for accuracy and speed.

GeoGuessr shows you a Google Street View image and a clue to try to guess where in the world the imagery was captured. Playing GeoGuessr is a fun way to get students to look at all of the visual and text clues they have in order to form a good guess as to where in the world they think the imagery came from.

Capital Toss is a free geography game from ABCya. The game has a state capitals mode and a country capitals mode. In both modes of the game works the same way. The name of a state or country appears at the bottom of the screen and three rows of capital names scroll across the top. When the correct capital name appears players virtually toss a ball at it. After ten correct answers players can choose a new ball. Three consecutive incorrect answers ends the game.

Spacehopper is a game based on Google Maps Street View imagery. Spacehopper shows you a Street View image and you have to guess where in the world the image was captured. You can click the clue button to have the country identified before making a guess. After three incorrect guesses the correct answer will be revealed to you. You can play Spacehopper on a global level or you can specify that you only want to see images from a particular continent.

Smarty Pins is a Google Maps game develop by Google. Smarty Pins presents players with a trivia question that they have to answer by placing a pin on a map. Players earn "miles" for correctly placing a pin on the map. Players can lose miles for answering incorrectly and or taking too long to answer. Games are available in five categories; arts & culture, science & geography, sports & games, entertainment, and history & current events.

Where is...? is another good game geography game. This game uses a popular format for geography games; the name of a city is presented to the players and they have to click the map to guess where the city is located. Players are given immediate feedback on their accuracy in the form of a measurement, in kilometers, of the distance between their guesses and the correct answers.

National Geographic offers a daily GeoBee quiz to help students practice for the National Geographic Bee. The quiz offers ten new questions every day. Students earn points based on accuracy and speed.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...