Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Playing Games in the Classroom / Παιχνίδια στην Τάξη

The next activity under the Comenius program had to do with the games that we play within our class. Lately I tend to my pupils to play these two games.
The first is a intrecultural card game we created together the countries that participate in the program, based on a smart idea of a good friend and colleague from France, Alice.
The second is a memory game that I bought from the Museum of Oriental Culture in Ankara.
Alice's game

 
 
 
 
  Memory game
  


 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...